Анас (андан Аллах ыраазы болсун) риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз (ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) мындай дейт:

«Чындыгында адамдардын арасында жакшылыктарга жол ачып, жамандыктардан тоскондору  бар. Ошондой эле адамдардын арасында жамандыктарга жол ачып, жакшылыктардан тоскондору бар. Аллах кимди жакшылыктарга жол ачууга себепчи кылса, аларга Бейиш болсун! Ал эми Аллах кимди жамандыктарга жол ачууга себепчи кылса, аларга азап болсун!». (Ибну Маажа)

Ошондуктан кимде-ким жакшылык иштерге жол ачып, жамандык иштерди токтотуп, бактылуу болууну кааласа, анда ал төмөнкү иштерди аткарсын:

1-Бардык сөздөрдө жана бардык иш-аракеттерде Аллах Таалага ыкластуулук кылуу. Себеби ыкластуулук – бардык жакшылыктардын негизи.

2-Аллах Тааладан көп-көп дуба кылып сурануу. Чындыгында дуба – бардык жакшылык иштердин ачкычы. Ал эми Аллах Таала Ага дуба кылган пенделердин дубаларын сөзсүз түрдө кабыл кылат.

3-Илим алууга кызыгып, ага аракет кылуу. Себеби илим бардык ийгиликтерге жана бардык артыкчылыктарга жеткирип, бардык жамандыктардан тосот.

4-Аллах Таалага ибадат кылуу, өзгөчө парз ибадаттарды. Парз ибадаттардын ичинен да, өзгөчө беш убак намазга бекем болуу. Анткени намаз адамды бузукулук иштерден тосот.

5-Жакшы адеп-ахлактарга жетүү жана жаман сыпаттардан арылуу.

6-Ар дайым солих жана жакшы адамдар менен бирге жүрүү. Анткени алар отурган жерге периштелер канаттарын жаят жана аларга Аллахтын ырайымы жаайт. Ошондой эле начар адамдардан алыс болуу. Анткени алар отурган жерде сөзсүз шайтан да болот.

7-Адамдарга туура насааттарды айтып, аларды жакшылыкка чакырып, жамандыктан тыйуу.

8-Жараткан Аллахтын алдында туруп сурак берген күндү эстөө. Ал күнү Аллах жакшы адамга сообун берет. Ал эми күнөөкөр адамга жазасын берет. Аллах Таала мындай дейт:

«Кимде-ким кыпындай жакшы иш кылган болсо, кыяматта аны көрөт. Ал эми кимде-ким кыпындай жаман иш кылса, аны да көрөт». (Зилзала сүрөөсү, 7-8-аят)

9-Ушулардын баарына пенденин жакшы жана пайдалуу иштерге кызыгуусу түрткү болот. Ошондуктан пенде качан Аллахтан жардам сурап, ниетин тууралап, жогоруда айтылып өткөн жакшы амалдарды ишке ашыра турган болсо, анда ал адам жакшылык иштерге жол ачуучу, жаман иштердин жолун тосуучу боло алат. Аллах Таала каалаган пенделерин туура жолго багыттайт. Аллахым сиз менен бизди да жакшы амалдарга жол ачуучу, жаман иштердин жолун тосуучу кылган болсун!

Макаланын автору: Асыл Орозокул уулу