Аллахка алкыш-мактоолор болсун жана пайгамбарыбызга Аллахтын салам-салаваттары болсун!

 

Бул өтө маанилүү нерсе. Көпчүлүк адамдар буга кайдыгер карашат. Эгерде ушул нерсе ибадаттарыбызда жок болсо же алсыз болсо, анда ал кылган ибадаттарыбыз жокко эсе болот, сообу да кетет  жана эч кандай натыйжага жеткирбейт. Ал эми бул нерсе ибадатта болгон болсо, анда Аллахтын каалоосу менен ал ибадаттын натыйжасын көрөбүз. Албетте, бул нерсе – ыкластуулук, тагыраак айтканда ибадатты жалгыз Аллах үчүн гана кылуу.

Аллах Таала бизди Ислам динин тутунууда ыкластуу болушубузду буйруп, Куранда мындай деп айтты:

«(Ыймандуулар) чын ыклас менен жалгыз Аллахка ибадат кылууга буйрулушту».  (Баййина сүрөөсү, 5-аят)

Ошондой эле Аллахтын Элчиси (ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) түшүндүрүп айткан:

«Аллах Таала чын ыкластуулук менен Ал үчүн болгон ибадатты гана кабыл кылат».

Абу Умама (андан Аллах ыраазы болсун) айтты:

«Бир киши Аллахтын Элчисине келип мындай деди: «Айтынызчы, бир адам сооп иш кылганды каалайт, бирок ошону менен бирге элге көрсөткүсү келет, ал адам эмнеге жетет? Ошондо Пайгамбар (ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) айтты: «Ал эч нерсеге жетпейт. Сурап жаткан адам үч жолу кайталап сурады, Пайгамбарыбыз ар биринде жооп берди: «Ал эч нерсеге жетпейт»,– деп сөздүн акырында мындай деди: «Аллах Таала, Ал үчүн жана анын Асыл жузун каалап кылынган амалды гана кабыл кылат».

Абу Хурайрадан (андан Аллах ыраазы болсун) келген башка хадисте:

«Пайгамбарыбыз айткан: «Аллах айтты: «Мага шерик кошуп ширк кылгандардан Мен алысмын. Кимде-ким Мага ширк кылса, анда Мен анын өзүн дагы анын кылган ширкин дагы кабыл кылбайм».

Аллах Таала чын ыкластуулук менен болгон ибадатты гана кабыл кылат, бардык пайгамбарларды ошону менен жөнөткөн жана бут ыйык Китептерин да ушул максатта түшүргөн. Бул нерсеге Ислам аалымдары бирдей көз карашта, ушул нерсе – пайгамбарчылык дааваттын ток этеер жери, Курандын өзөгү, бүткүл иш-аракеттер ушунун гана тегерегинде болот.

Оо, мусулман бир тууган! Эгерде ибадаттар аз болуп, бирок ыкластуулук менен аткарылса, анда ал ибадатты ырахаттануу менен аткарат жана ал азайбастан көбөйө берет. Ал эми ибадаты көп болуп, ага бут мумкүнчүлүктөрдү жана аракеттерди жумшаган болсо, бирок ошол ибадаттарын Аллах үчүн чын ыклас менен кылбаса, анда ал таасир да албайт жана ибадаты көпкө узабастан токтоп калат. Аллах үчүн болгон ибадат эч качан токтобойт жана ортодон узулбөйт. Ибадат Аллах үчүн кылынбаса, анда тез эле токтоп калат.
Ибну Каййим айткан: «Ыкылассыз ибадат жана Сүннөттө келбеген ибадат – бул сапарга чыккан адам жол баштыгын пайдасыз болгон кумга толтуруп алганы сыяктуу».

Фудейл ибну Ийад: «Аллахтын: «Ал силердин кимиңер эң жакшы сооптуу иш жасай алышыңарды сынаш үчүн жаратты»,– деген сөзүнө мындай деп түшүндүрмө берген: «Бул жердеги максат кылынган нерсе ыкластуулук жана тууралык. Андан сурашты: “Ыкластуулугу деген эмне жана тууралыгы деген эмне?”. Ал айтты: “Эгерде ибадат чын ыклас менен аткарылып, бирок туура эмес болсо, анда ал кабыл болбойт. Ошондой эле туура болуп, бирок ыкластуулук жок болсо, анда дагы кабыл болбойт. Чын ыкластуулук – бул Аллах үчүн гана аткарышган иш-аракет, ал эми тууралык – бул Сүннөткө туура келгени”,– деп андан соң Курандан “Ким Раббисине (бактылуу абалда) жолугууну кааласа, (Аллахтын шариятына туура келген) жакшы амалдарды кылып, сыйынууда Раббисине шерик кошпосун”,– деген аятын окуду». (Кахф сүрөөсү, 110-аят)

Ыкластуулуктун адамга тийгизген таасирлери өтө көп. Алар төмөнкүлөр:

1) Ыкластуулук – бул амалдардын жана сөздөрдүн кабыл болушунун негизи.

2) Дубалардын кабыл болушунун негизги себептеринен.

3) Бул дүйнөдө да, акыретте да адамдын даражасын көтөрөт.

4) Адамды шайтандын азгырыгынан сактайт.

5) Аллахка гана сыйынат.

6) Мусулмандардын арасында биримдик күчөйт.

7) Адамдын бул дүйнөдөгү жана кыяматтагы кыйынчылыктары жеңил болот.

8) Адамдын журөгү тынч болуп, дайым бактылуулукту сезет.

9) Адамдын ыйманы бекем болот жана ал ыплас-бузуку нерселерди жек көрүп калат.

10) Жакшылык-берекеге жетүүсүнө себеп болот.

Аллах Таалам биздин сөздөрүбүзгө жана кылган амалдарыбызга ыкластуулук берсин, Ал Өзү жакшы көргөн жана ыраазы болгон ибадаттарын  аткарууну насип кылсын! Чындыгында, Ал – Угуучу жана Билүүчү!

Макаланын автору: Калмырза Шерикбек уулу