«Ислам Онлайн» илимий-агартуу медиа порталы

Медиа порталдын максаты:
Кыргызстандык интернет колдонуучуларынын арасында белгилүү болгон "Фейсбук", "Инстаграм", "Ютуб", "Одноклассники" социалдык тармактары аркылуу Ислам динин илимий багытта жеткирүү.

Баракчага жарыяланган маалыматтар учурдун талабына ылайык темаларды камтып, окурмандардын диний билим деңгээлине жараша жарыяланат. Маалыматтарды которуп жарыялоодо Куран-Сүннөткө жана белгилүү аалымдардын сөздөрүнө басым коюлат. Ошондой эле ар бир маалыматтын кайсы булактан алынганы так көрсөтүлөт.