• АР БИР ҮЙ-БҮЛӨ БИЛҮҮГӨ ТИЙИШ

 • ЖАКШЫЛЫКТЫН АЧКЫЧЫ БОЛ

 • ШИРК БОЛУП ЭСЕПТЕЛГЕН ИШ-АРАКЕТТЕР

 • ШИРК – БУЛ ЭҢ ЧОҢ ЗУЛУМДУК

 • ЫСЫРАПЧЫЛЫК

Багымдат
Кундун чыгышы
Бешим
Асыр
Шам
Куптан
  • ИСТИГФАР АЙТУУ ЫРЫСКЫНЫ КӨБӨЙТӨТ

   Ибну Субайх айтат: «Хасан Басриге бир киши келип, кургакчылык болуп жатат деп арызданды. Хасан Басри: “Күнөөлөрүң үчүн Аллахтан кечирим сура!” – деп жооп берди. Экинчи бир адам келип жакырчылыгын айтып арызданганда Хасан Басри: “Күнөөлөрүң үчүн Аллахтан кечирим сура!” – деп жооп берди. Үчүнчү бир киши келип Хасан Басриге: “Мага дуба кылыңыз, Аллах мага бала берсин”– дегенде Хасан Басри ага да: “Күнөөлөрүң үчүн Аллахтан кечирим сура!”– деп жооп берди. Башка бирөөсү келип бакчам кургап баратат дегенде ага да: “Күнөөлөрүң үчүн кечирим сура!”– деп айтты. Ошондо биз Хасан Басриден: “Сиз эмнеге...

   Дагы
  • АКЫЛДУУ ЭРКЕКТИН СЫПАТЫ

   Абу аль-Вафа ибну Акыйл айтты: «Акылдуу адам эгерде аялдарынын бири менен жалгыз калса, бири-бирин эркелетип же тамаша айтып көңүлүн көтөрөт. Ал муну менен өзүнүн жана аялынын алдындагы милдетин аткарган болот. А эгер балдары менен жалгыз калса, анда көңүлдөрүн көтөрүү үчүн алар менен жаш балача ойноп, бир азга оор басырыктуулугун таштай турат». (“аль-Адаб аш-Шаръийя”)

   Дагы
  • АШЫКЧА ТАМАШАЛАШУУНУН ЗЫЯНЫ

   Умар ибну Хаттаб, радыяллаху анху, айтты: «Ким эмнени көп кылса, ошондой атка конот. Ким ашыкча тамашалашса, ага кайдыгер карап калат. Ким көп күлсө, анын кадыр-баркы түшөт». (Ибну Абу Дунъя, “ас-Самт”)

   Дагы
  • САХАБАЛАРДЫН ТАМАШАЛУУСУ

   Бакр ибну Абдуллах айтты: «Пайгамбар, саллаллаху алейхи уа салламдын, сахабалары кээде бири-бири менен тамашалаша дарбыздын кабыктары менен ыргытыша кетээр эле. Ал эми иш жүзүнө келгенде, мына ошолор эркек эле». (“аль-Адабуль Муфрад”)

   Дагы
  • ГЫЙБАТ ДЕГЕН ЭМНЕ?

   Имам Навави айтты: «Гыйбат деген – адамдын денесине, динине, жашоосуна, жеке өзүнө, дене-боюна, мүнөзүнө, мал-мүлкүнө, ата-энесине, бала-чакасына, аялына, кызматчыларына,кийимине, кыймыл-аракетине, түнт же жайдары мүнөзүнө жана башка ага тийиштүү ал жаман көргөн нерсеси тууралуу сөз кылуу. Гыйбат – сөз, белги же ишарат менен болот». (“аль-Азкар”)

   Дагы
  МурункуКийинки
  • БАКАРА СҮРӨӨСҮ {38-АЯТ}

   «Кимде-ким Менин туура жолумду ээрчисе, алар үчүн коркунуч жок жана алар кайгырышпайт». Бакара сүрөөсү (2:38)

   Дагы
  • ЛУКМАН СҮРӨӨСҮ {32-АЯТ}

   «Качан алардын (кемесин) тоодой толкундар каптаганда алар чын ыкластан Аллахка гана сыйынып дуба кылышат. А качан Аллах) аларды куткарып кургактыкка чыгарса, алардын кээ бирлери (жакшылыкка) кайдыгерлик кылышат. А биздин аят-белгилерибизди жакшылыкты билбеген кыянатчылдар гана танышат». Лукман сүрөөсү (31:32)

   Дагы
  • ЗАРИЯТ СҮРӨӨСҮ {56-АЯТ}

   «Жин менен адамзатты бир Өзүмө сыйынуулары үчүн гана жараттым». Зарият сүрөөсү (51:56)

   Дагы
  • МУМИНУУН СҮРӨӨСҮ {85-АЯТ}

   «Биз силерди жөн эле жаратып жана Бизге кайтпайбыз деп ойлодуңарбы?!». Муъминун сүрөөсү (23:115)

   Дагы
  • НАХЛ СҮРӨӨСҮ {97-АЯТ}

   «Эркек болобу, аял болобу, кимде-ким ыймандуу болуп жакшы иштерди кылса, анда Биз ага сөзсүз жакшы жашоону беребиз жана алардын кылган иштерине сөзсүз андан да артык соопторду ыйгарабыз». Нахл сүрөөсү (16:97)

   Дагы
  • ААЛУ ИМРАН СҮРӨӨСҮ {85-АЯТ}

   «Кимде-ким Исламдан башка динге умтулса, андан эч качан кабыл кылынбайт жана Акыретте зыян тартуучулардан болот». Аалу Имран сүрөөсү (3:85)


   Имам Табари айтты: «Аллах таала бул сөзү аркылуу кимде-ким Исламдан башка динди тутунса, анда Аллах андан эч качан кабыл кылбастыгын билдирди. Жана Акыретте ал адам зыян тартуучулардан болот». (“Тафсир ат-Табари”)

   Дагы
  МурункуКийинки
  • ПАЙГАМБАРЫБЫЗ АЙТКАНДАЙ БОЛДУ

   Пайгамбар, саллаллаху алейхи уа саллам, айтты: «Силер өзүңөрдөн мурункулардын жолун карышын карыштай, чыканагын чыканактай сөзсүз ээрчийсиңер. Жадагалса алар кескелдириктин уясына кирсе, силер да киресиңер». Биз сурадык: «Оо, Аллахтын Элчиси! Жөөттөр менен христиандарды айтып жатасызбы?». Ал айтты: «Анан алардан башка ким болмок эле». (Сахих Бухари)

    

   Имам Навави айтты: «Бул хадистеги мисал катары айтылган карыш, чыканак жана кескелдириктин уясынан максат – аларга окшошуу жана ашыкча ээрчүү. Мындагы окшошуу – каапырлыкта эмес, күнөө иштерде жана карама-каршы чыгууда окшошуу. Бул хадисте Аллахтын Элчиси, саллаллаху алейхи уа ...

   Дагы
  • КААПЫРЛАРГА ОКШОШУУНУН КОРКУНУЧУ

   Пайгамбар, саллаллаху алейхи уа саллам, айтты: «Кимде-ким өзүн кандайдыр бир коомго окшотсо, анда ал ошолордон». (Абу Дауд)

   Ибну Касир айтты: «Мусулман үчүн каапырлардын адаттагы майрамы болобу же салттуу майрамы болобу же алардын ибадаттарында болобу, аларга окшошууга болбойт. Анткени Аллах таала Пайгамбарлардын мөөрү болгон Мухаммад, саллаллаху алейхи уа саллам, аркылуу бул үммөттү урматтуу кылды жана ага кемчиликсиз, туура жана баарын өзүнө камтыган улуу динди шарият кылды». (“аль-Бидаяту уа ан-Нихая”)

   Дагы
  • КӨЗҮ АЧЫККА БАРУУНУН КҮНӨӨСҮ

   Пайгамбар, саллаллаху алейхи уа саллам, айтты:
   «Кимде-ким көзү ачыкка барып бир нерсе тууралуу сураса жана анын айтканына ишенсе, анда кырк күнгө чейин анын намазы кабыл кылынбайт».  (Сахих, “Гоятуль-Мурам”)

   Дагы
  • БЕЙИШКЕ КИРГИЗГЕН АЛТЫ СЫПАТ

   Пайгамбар, саллаллаху алейхи уа саллам, айтты:

   «Мага өзүңөрдөгү алты нерсени аткарууга убада берсеңер, мен силерге Бейишке кирүүңөргө кепилдик беремин: эгерде сүйлөсөңөр, чындыкты сүйлөгүлө; убада берсеңер, аткаргыла; аманат тапшырылса, кыянаттык кылбагыла; жыныс мүчөлөрүңөрдү (зынадан) сактагыла; көзүңөрдү (арамды) кароодон тыйгыла; адамдарга зыян бербегиле». (Сахих Ибну Хиббан)

   Дагы
  МурункуКийинки
  • КАРЫЗДАН КУТУЛУУ ДУБАСЫ

   Али, радыяллаху анху, айтты: «Аллахтын Элчиси, саллаллаху алейхи уа саллам, мага үйрөткөн
   сөздөрдү сага да үйрөтөйүнбү, эгерде Сир тоосундай карызың болсо да (бул дубаны айтсаң),
   Аллах сени карызыңдан кутултат. Мындай деп айткын:
   “Оо, Аллах! Мага адал (ырыскы) берип Өзүң арам кылган (иштерден) сакта жана мени Өз
   пазилетин менен Өзүңдөн башкаларга муктаж кылба”. (Тирмизи)

   اللَّهُمَّ اكْفِني بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَاغْنِني بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

   “Аллахумма-кфини би-халялика аън хароомик уа агънини би-фадлика аъмман сиваак”.

   Дагы
  • КАЙГЫДАН КУТУЛУУ ДУБАСЫ

   Аллахтын Элчиси, саллаллаху алейхи уа саллам, айтты:
   «Кайсы бир адам түйшүк тартып, кайгы басканда: “Оо, Аллах! Чындыгында, мен Сенин кулуңмун жана кулуң менен күңүңдүн баласымын. Бешенем Сенин колуңда, Сенин өкүмүң мага жүрүүчү, Сенин мага кылган чечимиң адилеттүү. Мен Сенден Өзүңдү атаган же Китебиңде түшүргөн же жараткандарыңдын бирине үйрөткөн же кайып илиминде (жашырып) Өзүңө жекелеп койгон ар бир ысымың менен сураймын: “Куранды жүрөгүмдүн жазы, көкүрөгүмдүн нуру жана кайгы-капамды кетирүүгө себепчи кыл”– деп айтса, анда Аллах анын түйшүгүн да, кайгысын да кетирип, кубанычка өзгөртүп коёт». (Муснад Ахмад)

    

   اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ا...

   Дагы
  • КАРЫЗДАН КУТУЛУУ ДУБАСЫ

   Анас ибну Малик, радыяллаху анху, айтты:
   «Аллахтын Элчиси, саллаллаху алейхи уа салламдын, мындай деп айтканын көп укчумун: “Оо, Аллах! Мени кайгы жана түйшүктөн, алсыздык жана бошоңдуктан, сараңдык жана коркоктуктан, карыздын кыйынчылыгынан жана адамдардын басмырлоосунан коргооңду сураймын”. (Сахих Бухари)

    

   اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

    

   “Аллахумма, инни аъуузу би-ка миналь-хамми, уаль-хазани, уаль-аъджзи, уаль-кясали, уаль-бухли, уаль-джубни, уа долаиъд-дайни уа голябатир-рижаали”.

    

   Дагы
  МурункуКийинки

АУДИОЛОР

 • Субханаллах сөзүнүн пазилети

 • Субханаллах сөзүнүн пазилети